AUSTRALIA HỖ TRỢ ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH LOGISTICS

AUSTRALIA HỖ TRỢ ĐÀO TẠO SINH VIÊN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN CHO CÔNG VIỆC NGÀNH LOGISTICS

Thông qua Khoá học ngắn hạn Học bổng Australia Awards của chương trinh Aus4Skills, khoảng 200 sinh viên hiện đã được trang bị kỹ năng tốt hơn để đóng góp cho ngành Logistics của Việt Nam. Học viên từ 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 4 công ty logistics đã tham gia khoá học về Vận hành Chuỗi cung ứng và Logistics, tập trung vào các hoạt động đào tạo trong môi trường thực tế của doanh nghiệp.

Sự hợp tác này giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề tạo điều kiện để sinh viên được đào tạo nắm vững những kỹ năng mà doanh nghiệp yêu cầu để có thể làm được việc việc ngay sau khi tốt nghiệp. Khóa học là một phần của sự hỗ trợ của Australia dành cho Việt Nam về giáo dục nghề nghiệp thông qua Chương trình #Aus4Skills.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
icons8-exercise-96 chat-active-icon